Szolgáltatások


Szolgáltatásaink a szakavatott túravezetéstől és tematikus túráktól kezdve a különböző tréningeken keresztül a pszichológiai tanácsadásig terjednek. Az egyes szolgáltatások tényleges tartalmát, időpontját és helyszínét a megrendelővel folytatott előzetes egyeztetést követően, a kérések figyelembe vételével, a módszertanilag megfelelő keretek között alakítjuk ki. Igény szerint az egyes modulokból komplex foglalkozásokat, több napos programokat vagy táborokat is megszervezünk. Mindezeken kívül csatlakozhat az előre összeállított tematikájú, nyilvánosan meghirdetett programjainkhoz is.


Kérjük, válasszon az alábbiak közül:Mit várhat szolgáltatásainktól?

Alapvetően lelki egészségének megőrzését vagy visszanyerését. Elsajátíthatja a „jelen lenni” érzését lelki folyamatainak tudatosításában és a természeti jelenségek megfigyelésében egyaránt, így képessé válhat a saját belső világa és a külső természeti világ alaposabb megismerésére, az emberi élet és a természet harmóniájának mélyebb megélésére. Más perspektívából láthatja a természeti világot és benne önmagát, ezáltal a természethez és önmagához is közelebb kerülhet. Programvezetőként mindehhez szakmai tapasztalatainkkal, többek között a megfelelő helyszín kiválasztásával és a figyelem fókuszálásának segítésével járulunk hozzá. Programjaink jelentős részében alkalmazzuk a Természetközpontú Fókusz Módszert, ami segíti a látottak mélyebb megélését. A pszichológiai foglalkozásokat (tanácsadásokat és tréningeket) pszichológus végzi, szakmai kompetenciahatárain belül, a pszichológus etika és a titoktartás szabályainak betartásával.

Mit jelent a Természetközpontú Fókusz Módszer?

A módszer kiegészíti a hagyományos pszichológiai megsegítést azáltal, hogy a körültekintően kiválasztott természeti környezetben is intenzív lelki munka folyik. A szabadtéri helyszín általában egy természetközeli állapotú, magas biodiverzitású, harmonikus megjelenésű, a tudat és az érzelmek szintjén is ható tájrészlet. A módszer igény szerint része lehet a túráknak is, ahol fontos cél az érzékelés élesítése a különböző természeti jelenségekre.

A módszer jellemzői:
A belső (lelki) és külső (természeti) fókusz dinamikusan váltja egymást.
A természet sokféle jelensége és működése érzékenyíti a lelki folyamatokat.
Rugalmasan illeszkedik az egyén mentális állapotához (az élménytől a terápiáig).
Az elmélyülés természeti környezetben zajlik (outdoor technikák).
A természet a lelki működést alapvetően meghatározó pozitív hatásként van jelen.
Két tudományterület, a pszichológia és az ökológia eredményeit integrálja.- - -


A megrendelt szolgáltatások igénybevételével ön elfogadja az erre vonatkozó szabályokat, amelyeket az Általános Szerződési Feltételek tartalmaz. Kérdéseivel és kéréseivel forduljon hozzánk bizalommal!