Kapcsolat

Elérhetőségek

  •   Apró Etelka: +36 30 3208324
  •   Dr. Horváth András: +36 30 4328244
  •  
  •   jelenletatermeszetben@gmail.com
  •  
  •   Székhely: Kisszékely

Apró Etelka és Horváth AndrásKisszékely megközelítése

Szolgáltatásaink zömét Kisszékelyen és környékén nyújtjuk. Kisszékely a Tolnai-hegyhát legészakibb települése, nagy kiterjedésű erdők közötti hangulatos völgyben fekvő zsákfalu. Műúton és néhány szép turistaúton könnyen megközelíthető.

  • Gépkocsival: a 61. számú főútról a 37. kilométertábla közelében leágazó műúton.
  • Közösségi közlekedéssel: vonattal a Budapest – Dombóvár – Pécs vasútvonalon Simontornyáig, Simontornyáról autóbusszal.
  • Kerékpárral: a 61. számú főútról leágazó műúton, vagy Simontornyáról erdei úton.
  • Gyalogosan: a „Tolnai Piros” elnevezésű jelzett turistaúton, amely áthalad a településen.
Általános Szerződési Feltételek

A honlap használatával, valamint szolgáltatásaink és programjaink igénybevételével ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely 2021.06.07.-től visszavonásig érvényes. A dokumentum az alábbi fejezeteket tartalmazza:


1. A szolgáltatások igénybevétele


1.1. Általános rendelkezések

1.1.1. Az ÁSZF alkalmazása

Jelen szerződés a Szolgáltatók és az Ügyfél (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az Ügyfél által a Szolgáltatók felé kezdeményezett, a Szolgáltatások igénybevételére irányuló kapcsolatfelvétellel jön létre. A Szerződő Felek közötti szerződéses jogviszonyra a jelen – illetve a Honlapon feltüntetett mindenkori – ÁSZF-ben foglaltak irányadóak. Az Ügyfél a Szolgáltatások igénybevételére irányuló kapcsolatfelvétellel igazolja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit figyelmesen átolvasta, a szerződésben foglaltakat elfogadja, a rá vonatkozó szabályokat betartja. Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége és szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A Szolgáltatók fenntartják maguknak a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat bármikor, részben vagy egészben módosítsák. Az ÁSZF módosítások a Honlapon való közzétételtől lépnek hatályba.

1.1.2. Kapcsolattartás

Az Ügyfél kapcsolatfelvétele és a Szerződő Felek kapcsolattartás történhet elektronikus levélben (e-mail), telefonos vagy személyes szóbeli közléssel, illetve írott formában. A Szolgáltatók elérhetőségei a Honlapon, valamint az ÁSZF 1.1.3. pontjában szerepelnek. Az Ügyfél elérhetőségeinek megadása a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges. Az Ügyfél adatait a Szolgáltatók harmadik félnek csak a Szolgáltatások lebonyolítása érdekében, az Ügyfél hozzájárulása esetén adják ki. Az adatkezelés részletes szabályait az ÁSZF 3. része tartalmazza.

A Szolgáltató az Ügyfél kapcsolatfelvételét (szolgáltatás megrendelése vagy jelentkezés meghirdetett programra) visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kapcsolatfelvételt indoklással vagy anélkül elutasítsa.

1.1.3. A Szolgáltatók adatai

A szolgáltatások egy részét, az outdoor tréningek többségét, minden egyéni pszichológiai foglalkozást, és az egyes programok pszichológiai tanácsadásra épülő moduljait Horváthné Apró Etelka nyújtja. A szolgáltatások másik részét, így a vezetett túrák többségét és a természetismereti foglalkozásokat dr. Horváth András Zsolt nyújtja. Egyes programok (pl. többnapos foglalkozások, táborok, stb.) szervezésében és vezetésében mindketten részt vesznek. Egy adott szolgáltatás igénylését követő visszaigazolásban a Szolgáltató személye pontosan meghatározottá válik, a továbbiakban az ÁSZF-ben foglaltak rá, mint Szolgáltatóra vonatkoznak.

a) Szolgáltató neve: Horváthné Apró Etelka egyéni vállalkozó Adószáma: 65884632-1-37 Telefonszáma: +36 30 3208324 E-mail címe: jelenletatermeszetben@gmail.hu

b) Szolgáltató neve: Dr. Horváth András Zsolt egyéni vállalkozó Adószáma: 62714688-1-37 Telefonszáma: +36 30 4328244 E-mail címe: jelenletatermeszetben@gmail.hu

1.1.4. A Szolgáltatások helyszíne

A Szolgáltatások helyszíne a Szolgáltatók által meghatározott, vagy a Szolgáltatók és az Ügyfél által közösen megállapított helyszín, ami a leggyakrabban szabadtéri terület, de egyes esetekben épület. A helyszín kiválasztása szakmai alapokon nyugszik, a cél egy olyan terület, tájrészlet vagy tájegység kijelölése, ami a Szolgáltatások eredményességét elősegíti. A Szolgáltatások többségének alapvető feltétele, hogy a helyszín minél inkább természetközeli legyen, ami viszont azzal jár, hogy infrastruktúrával kevéssé vagy egyáltalán nem rendelkezik, a településektől távol helyezkedik el, megközelítése esetenként nehézségeket okozhat (pl. csak földúton érhető el). Az Ügyfél a szolgáltatások igénybevételével ezt tudomásul veszi.

1.2. A Szolgáltatások köre

A Szolgáltatók a Szolgáltatásaik keretében az alábbiakban felsorolt alapszolgáltatásokat, és a különböző alapszolgáltatásokból felépülő (teljes körűen nem felsorolható) komplex szolgáltatásokat nyújtják. A Szolgáltatók személy szerint csak azokat a Szolgáltatásokat vállalják el, amelyekhez megfelelő szakmai felkészültségük, kompetenciájuk, végzettségük és jogosultságuk van. A Szolgáltatók felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk elvállalt Szolgáltatások a szakmai és szakma-etikai elvárásoknak megfelelőek legyenek.

1.2.1. Túravezetés

A Szolgáltatók a túrán résztvevő személyek kora és erőnléte alapján az alábbi fő túratípusok szervezését és vezetését vállalják: a) Családi kirándulások: minden korosztály, vegyes korösszetételű csoport számára is; b) Foglalkozások óvodásoknak: 3-6 éves gyermekeknek, szülői és/vagy óvónői kísérettel; c) Felfedező túrák iskolásoknak: 6-16 éves gyermekeknek; d) Útkereső túrák fiataloknak: 12-24 éves korú személyeknek, egy-egy túrán lehetőség szerint hasonló korösszetételű csoport részére; e) Túrák aktív felnőtteknek: megfelelő erőnléttel rendelkező felnőttek számára; f) Egészségmegőrző és regeneráló séták: minden korosztálynak, de főleg felnőtteknek.

A túravezetés során a Szolgáltatók vállalják, hogy az általuk felkínált, vagy az Ügyféllel előzetesen egyeztetett tematika szerinti, adott személy vagy meghatározott korosztályi összetételű és létszámú csoport számára meghatározott helyszínen zajló gyalogos vagy kerékpáros túrát megszervezik és végigvezetik. A Szolgáltatók vállalják a túrákra való felkészüléshez szükséges tanácsadást is.

1.2.2. Tematikus túrák

A Szolgáltatók elsősorban az alábbi tematikus túratípusok szervezését és vezetését vállalják: a) Természetismereti túra: elsősorban a különböző természeti jelenségek és folyamatok (pl. élőlények, életközösségek, földrajzi formák, stb.) megfigyelése a cél; b) Gyógynövénytúra: a túra során gyógynövények megismerése, felismerése, és korlátozott mennyiségű gyűjtése az elsődleges cél; c) Természetfotós túra: az igények alapján adott témák felkeresése fotózás céljából, vagy kezdők számára bevezetés a természetfotózásba (minimális fotós tapasztalat szükséges); d) Helyismereti túra: egy adott település, tájrészlet vagy tájegység természeti, kulturális és történelmi örökségének megismerése a cél; e) Kalandtúra: a különböző korosztályok számára más-más tematikával, de mindegyikben közös a sok új élmény, a fizikai próbatétel, gyakran a komfortzóna határának átlépése; f) Ökológiai túra: az élővilág és a természeti folyamatok mélyebb megismerését és megélését teszi lehetővé.

A fentiekben felsorolt túratípusok egy adott túra során egymással kombinálhatók, és más tematikákkal is kiegészülhetnek, vagy igény esetén egy adott tematikán belül egy szűkebb témát ölelnek fel (pl. irodalmi emléktúra a helyismereti túrán belül).

1.2.3. Outdoor tréningek

A Szolgáltatók az alábbi típusú tréningek szervezését és vezetését vállalják, melyek közül az a), b) és c) lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás egyaránt, míg a d), e) és f) minden esetben csoportos program: a) Relaxáció: relaxációs technikák elsajátítása és gyakorlása történik, a cél a feszültségoldás, stresszkezelés, a lelki egészség megőrzése; b) Mindfulness séta: a résztvevők figyelmüket a természeti jelenségekre fókuszálják, miközben a belső és külső tapasztalatok tudatosítása és érzelmi megélése zajlik; c) Önismereti tréning: célja az, hogy a résztvevők képet kapjanak saját lelki működésükről, fejlődjön önértékelésük, reális énképre tegyenek szert; d) Konfliktuskezelés: a csoporton belül az egyén képes lesz feltérképezni saját konfliktusmegoldó stratégiáit, fejlődik problémamegoldó képessége, empátiás készsége, kommunikációs stílusa; e) Csapatépítés: az egyéni kézségek fejlődésén túl a személyes kapcsolatok is erősödnek, a közös, kreatív tevékenységek erősítik a csapattagok elköteleződését, emellett növekszik a résztvevők környezettudatossága, a természet iránti felelőssége; f) Közösségfejlesztés: elsődleges célja a szociális kompetenciák fejlesztése, a csoportkohézió növelése már létező közösségen belül.

A tréningek alapesetben a szabadban, szép természeti környezetben zajlanak. A csoportok létszámban, összetételben és az elérendő célokban különbözhetnek (pl. iskolai osztályok, tantestületek, munkahelyi közösségek, cégek projektalapú csapatai). A felsorolt modulok a résztvevő csoport igényeihez illeszkedve külön-külön is igénybe vehetők, vagy meghatározott módon egymásra épülnek. A tréning konkrét programja a Szolgáltató és az Ügyfél közötti előzetes egyeztetés során alakul ki.

1.2.4. Pszichológiai foglalkozások

A pszichológiai foglalkozások célja az Ügyfél mentális egészségének, állapotának javítása, életvezetésének fejlesztése, életpályájának, karrierútjának támogatása. A Szolgáltató az Ügyfél részére pszichológiai tanácsadást nyújt. A Szolgáltatás kiterjed egyén, csoport és párok részére szóló pszichológiai tanácsadásra egyaránt, valamint pszichológiai témájú előadásokra és csoportfoglalkozásokra is.

A Szolgáltató az alábbi témákban nyújt pszichológiai tanácsadás, előadást vagy csoportfoglalkozást: a) Személyiségfejlesztés: a legfontosabb cél az Ügyfél énjének, személyiségének és lelki működésének erősítése, a lelki folyamatok tudatosítása; b) Szorongásoldás: az Ügyfél képes lesz szembenézni és megküzdeni belső feszültségeivel és szorongásaival, az énvédő mechanizmusok és az aktív megküzdési stratégiák fejlesztése révén; c) Önértékelés növelése: a mély önismereti munka során az elérendő cél, hogy az egyén pozitívabban tekintsen önmagára és saját élethelyzetére; d) Életvezetési nehézségek kezelése: a fő cél a problémák tisztázása és enyhítése, a stressz és konfliktuskezelő készség növelése; e) Gyermeknevelési problémák megoldása: olyan szülőknek szól, akiknek kihívást jelent a gyermek viselkedésének megértése, kezelése; f) Kiégés megelőzése és kezelése: a cél a lelki egészség megőrzése és visszaszerzése (motiváció, aktvitás, érdeklődés, megújulás képessége).

Ha az Ügyfél másként nem kéri, akkor a foglalkozások a szabadban zajlanak. Ebben az esetben a hagyományos pszichológiai tanácsadás kibővül azzal, hogy a pszichés támogatás jelentős része a természetben történik, ami az eredendően bennünk lévő pozitív érzések kiváltása által is segíti a megküzdést.

1.2.5. Tematikus csoportfoglalkozás szülőknek

A csoportfoglalkozások célja a hasonló gyermeknevelési problémákkal küzdő szülők pszichológiai megsegítése. A Szolgáltató az alábbi témákban kínál tanácsadást: a) Dackorszak: a cél a 2-5 éves gyerekek körében fellépő jellegzetes, gyakran nehézséget okozó viselkedés kezelésének segítése; b) Szorongó gyerekek: a szülők segítése, hogy értsék, és megfelelően kezeljék szorongó gyermeküket (a szorongásra utaló tünetek, pl. bepisilés, alvásproblémák, indokolatlan félelmek, visszahúzódás, gátlásosság); c) Tanulási és beilleszkedési nehézségek: óvodai és iskolai közösségekben jelentkező problémák (pl. agresszivitás, szabályok be nem tartása, perifériára jutás, tanulmányi eredmények romlása) kezelésének segítése.

A csoportba kerüléshez az Ügyfelek (szülők) előzetes jelentkezése és a Szolgáltatóval (pszichológussal) történő konzultációja szükséges. A csoportfoglalkozások során a szülők az adott témával kapcsolatban megosztják egymással a problémáikat és tapasztalataikat. A Szolgáltató biztosítja a szakmai kereteket, valamint a témával kapcsolatos elméleti tájékoztatást és gyakorlati tanácsokat ad.

1.2.6. Táborok

A Szolgáltatók az alábbi típusú táborok szervezését és vezetését vállalják: a) Túratábor: a tábor ideje alatt több gyalogtúra különböző helyszíneken, emellett változatos egyéb programok; b) Természetismereti tábor: a cél egy adott helyszín, tájrészlet, tájegység természeti jelenségeinek élményszerű megismerése, gyalogtúrák és terepi gyakorlatos során; c) Vándortábor: a tábor során különböző helyszíneken van a szálláshely, amelyek között gyalogtúrával történik az átjutás.

A fentiekben felsorolt tábortípusok egymással kombinálhatók, illetve más tematikákkal, többféle foglalkozással is kiegészülnek. Az egyes táborok tényleges tartalma a tábor Honlapon történő meghirdetésekor válik véglegessé.

1.3. A Szolgáltatások igénylése

A szolgáltatások kétféleképpen igényelhetők: a) a szolgáltatások megrendelésével, amikor a szolgáltatás helyszínét, időpontját és más paramétereit a Szerződő Felek együttesen határozzák meg, majd ezt a szolgáltatást az Ügyfél megrendeli; b) a Szolgáltatók által meghirdetett nyilvános programokra az Ügyfél bejelentkezik, ebben az esetben a program paramétereit (tematika, résztvevők, időpont, időtartam, helyszín, szolgáltatás ára, fizetési mód, stb.) a Szolgáltatók határozzák meg, a Honlapon közzéteszik, melyeket az Ügyfél a jelentkezésével elfogad.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénylésével (pl. megrendelés, jelentkezés) igazolja, hogy a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit figyelmesen átolvasta, az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, a rá vonatkozó szabályokat betartja. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénylésével nyilatkozik arról is, hogy a korának és egészségi állapotának megfelelő Szolgáltatást választotta. Az Ügyfél az igénylés során a saját belátása szerint a Szolgáltatót tájékoztatja mindazon betegségeiről, amelyek a Szolgáltatás (pl. gyalogtúra) során testi épségét vagy egészségi állapotát veszélyeztethetik (pl. allergia, asztma, cukorbetegség, keringési problémák, stb.).

A Szerződő Felek a szolgáltatás igénylése során megállapodhatnak arról, hogy az igényelt Szolgáltatásra vonatkozó, ÁSZF-en kívüli szerződést kötnek (a továbbiakban: Szerződés). Az ÁSZF-nek azok a rendelkezései, amelyek a Szerződésben nincsenek szabályozva, továbbra is érvényben maradnak.

1.3.1. A szolgáltatások megrendelése

A Szolgáltatók a megrendelhető Szolgáltatásaikat a Honlap „Szolgáltatások” oldalán teszik közzé. Ezeken kívül az 1.2. pontban felsorolt, vagy azokhoz hasonló jellegű, a Szerződő Felek közötti előzetes egyeztetés során körvonalazott, a Szolgáltatók kompetenciájába eső más szolgáltatások is igényelhetők.

A megrendelés első lépése az Ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételére irányuló kapcsolatfelvétele. A Szolgáltató az Ügyfél kapcsolatfelvételét visszaigazolja: elfogadja vagy elutasítja. Ha elfogadja, akkor hatályba lép az ÁSZF. Ezt követően a Szerződő Felek előzetes egyeztetés során megállapodnak az adott szolgáltatás konkrét tartalmáról és egyéb jellemzőiről (pl. résztvevők, időpont, időtartam, helyszín, szolgáltatás ára, fizetési mód, stb.), majd ezt a szolgáltatást az Ügyfél megrendeli. A megrendelés a Szerzőfő Felek megállapodása szerint történhet írásban vagy szóban.

1.3.2. Jelentkezés a nyilvánosan meghirdetett programokra

A Szolgáltatók a nyilvánosan meghirdetett aktuális programjaikat a Honlap „Programok” oldalán jelenítik meg. A meghirdetett programok jellemzőit (tematika, résztvevők, időpont, időtartam, helyszín, szolgáltatás ára, fizetési mód, stb.) a Szolgáltatók határozzák meg, és a Honlapon közzé teszik. Az Ügyfél az adott programra való jelentkezésével ezeket a jellemzőket elfogadja. A Szolgáltatók fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a jelentkezési határidő előtti napig a program bármely jellemzőjét megváltoztassák, amiről a programra már bejelentkezett Ügyfelet értesítik.

A nyilvánosan meghirdetett aktuális programokon az Ügyfél csak előzetes bejelentkezéssel vehet részt. Az Ügyfél egy adott programra való bejelentkezése a Szolgáltatók bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) lehetséges. A nyilvánosan meghirdetett programokra való jelentkezés első lépése az Ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételére irányuló kapcsolatfelvétele a jelentkezési határidőig. A Szolgáltatók csak a Honlapon megadott jelentkezési határidőig beérkezett kapcsolatfelvételt tekintik bejelentkezésnek. A Szolgáltató az Ügyfél kapcsolatfelvételét visszaigazolja: elfogadja vagy elutasítja (ami általában akkor fordul elő, ha a bejelentkezett résztvevők száma már elérte a felső határértéket). Ha elfogadja, akkor érvényessé válik az Ügyfél bejelentkezése, és hatályba lép az ÁSZF.

Az Ügyfél a programra való jelentkezés során a Szolgáltató részére megadja nevét, életkorát és elérhetőségét, valamint az általa képviselt további résztvevők nevét és életkorát. Az Ügyfél a programra való jelentkezéssel igazolja, hogy önmaga és az általa képviselt további résztvevők a program kiírásában szereplő feltételeknek megfelelnek. Egyes programok esetén a Szolgáltató előlegfizetést kérhet, amit a program jellemzői között a Honlapon közzétesz, vagy arról az Ügyfelet a programra való bejelentkezés során értesíti.

Az Ügyfél a jelentkezési határidőig a jelentkezését bármikor visszavonhatja, vagy újra bejelentkezhet. A jelentkezési határidőt követően a jelentkezés nem vonható vissza. Ha a jelentkezési határidőig bejelentkezett résztvevők száma nem éri el az alsó határértéket (ami programtól függően változik, és a program kiírásában szerepel), akkor a Szolgáltató a programot lemondhatja, erről a bejelentkezett Ügyfelet legkésőbb a jelentkezési határidő utáni napon értesíti. A Szolgáltató a jelentkezést bármikor lezárhatja (erre általában akkor kerül sor, amikor a bejelentkezett résztvevők száma elérte a felső határértéket).

Egy adott programra való érvényes bejelentkezés eredményeképp az Ügyfél a később bejelentkező résztvevőkkel szemben előjogot szerez a programon való részvételre. A Szolgáltató a bejelentkezett Ügyfelet legkésőbb a jelentkezési határidő utáni napon értesíti a program esetleges elmaradásáról (ha a jelentkezők száma nem érte el az alsó határértéket). Egy adott programra való bejelentkezés az előzőeken kívül sem az Ügyfél, sem a Szolgáltató számára semmilyen más jogokkal és kötelezettségekkel nem jár.

1.4. A Szolgáltatások megvalósítása

1.4.1. A szolgáltatásokon való részvétel általános szabályai

Az Ügyfél és a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás helyszínén a megállapodás szerinti vagy meghirdetett időpontban pontosan megjelenni. Akadályoztatása esetén az Ügyfél jelezheti várható késését a programvezető felé, aki ennek figyelembe vételével dönthet a program legfeljebb 15 perccel későbbi indításáról, ha erre a program lebonyolítása lehetőséget ad. A Szolgáltató akadályoztatása esetén értesíti az Ügyfelet a várható késésről, és együttesen döntenek a program késéssel történő indulásáról vagy meghiúsulásáról.

Az Ügyfél a Szolgáltatás helyszínére olyan állapotban érkezik, és a Szolgáltatásban úgy vesz részt, hogy védje a saját és a többi résztvevő testi épségét (pl. nem használ tudatmódosító szereket, magánál hordja az allergia elleni gyógyszerét, stb.).

A Szolgáltatók nem viselnek felelősséget az érdekkörükön kívül eső valamennyi olyan körülményből eredő kárért, amely az Ügyfelet érheti, így különösen akkor, ha az Ügyfél: – a Szolgáltatás programja során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegte a programvezető instrukcióit, útmutatásait; – nem viseli a programvezető által előírt felszereléseket; – a jelentkezés során az adatait (pl. életkor) valótlanul adta meg; – az egészségi állapotára nézve lényeges körülményeket eltitkolt; – a program indulásakor a találkozó helyén késve vagy nem jelent meg; – a programra nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelent meg.

A Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél által más, harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Ügyfél tartozik felelősséggel, a Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget az okozott károkért.

1.4.2. Szabadtéri helyszínen zajló programok

A Szolgáltatók az Ügyfél kérésére tájékoztatják az Ügyfelet az adott szabadtéri helyszínen várható körülményekről (növényzet, domborzat, előrejelzett időjárás, stb.), a szükséges ruházatról és egyéb felszerelésről (pl. esőkabát, ivóvíz). A tájékoztatás nem teljes körű, egyrészt az Ügyfél egyéni igényei, másrészt a természeti környezetben előre nem kiszámítható jelenségek (pl. hirtelen jött záporeső) miatt.

Az Ügyfél a szabadtéri helyszínre a körülményeknek és a Szolgáltatás során megvalósuló tevékenységeknek megfelelő ruházatban és felszereléssel érkezik, a számára ehhez szükséges információkat a Szolgáltatóktól vagy más forrásból megszerzi. A Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél ruházatában vagy felszerelésében keletkezett károkért (pl. elszakadt kabát), illetve a nem megfelelő ruházat vagy felszerelés miatt az Ügyfél egészségének romlásáért (pl. megfázásért) a Szolgáltatókat felelősség nem terheli.

A szabadtéri helyszíneken, természeti környezetben előfordulhatnak az Ügyfél egészségét, testi épségét, illetve ruházatának és használati tárgyainak épségét veszélyeztető tényezők, amelyek egy részére előzetesen fel lehet készülni (pl. kullancs-csípés, sár), egy részük viszont nem kiszámítható (pl. faág letörik). Az Ügyfél kérésére a Szolgáltatók az általuk ismert legfontosabb veszélyforrásokra és elkerülésük módjára felhívják az Ügyfél figyelmét, de ez a tájékoztatás nem tekinthető teljes körűnek.

A Szolgáltatás helyszínét az Ügyfél saját felelősségére látogatja, ezért a helyszín sajátosságai (pl. csúszós út), vagy az ott fellépő hatások (pl. allergén virágporok) miatt keletkező bárminemű őt érő kárért vagy egészségkárosodásért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

1.4.3. A program megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlapon vagy más tájékoztatóban közzétett programtól, illetve az Ügyféllel kötött megállapodás szerinti Szolgáltatás menetétől (pl. egy túra helyszínétől, idejétől vagy egyéb feltételeitől) indokolt esetben eltérjen, akár a Szolgáltatást meg is szakíthatja. Az Ügyfél ezekben az esetekben kártérítési igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé. Indokolt esetnek tekinthető: a) a Szolgáltatás résztvevőinek nem megfelelő egészségügyi vagy erőnléti állapota; b) a helyi körülmények kedvezőtlen megváltozása (pl. időjárásromlás); c) a helyszínen az objektív körülmények nem teszik lehetővé a Szolgáltatás biztonságos levezetését.

A Szolgáltató a szolgáltatások természeti és társadalmi környezetének megváltozásáért (pl. vihar, hegyomlás, hatósági karantén, stb.), és az ezekből fakadó szolgáltatás-kiesésért nem vállal felelősséget.

1.5. A Szolgáltatások díja

A Szolgáltatók által meghatározott, vagy a Szerződő Felek által közösen megállapított, az igényelt Szolgáltatásra vonatkozó a díj (a következőkben: Szolgáltatási díj) kizárólag a Szolgáltatók vállalkozói díját tartalmazza. Az egyes Szolgáltatások megrendelése során meghatározott, vagy az előre meghirdetett programoknál a Honlapon feltüntetett költségek (pl. utazási költség, belépődíj, étkezés költsége, stb.), valamint az esetlegesen felmerülő egyéb, külön fizetendő költségek megfizetése az Ügyfelet terheli.

Az Ügyfél kizárólag az 1.2. pontban megjelölt szolgáltatások elvégzésére ad megbízást a Szolgáltató részére. Minden egyéb esetleges díjigényt, ami a programokon való részvételhez kapcsolódik (pl. szállásdíj, stb.) az Ügyfél saját maga fizeti meg a helyi szolgáltatónak. Az esetleges csoportos kedvezmény érvényesítése végett az Ügyfelek megbízást adhatnak a szolgáltatói díjak beszedésére és a helyi szolgáltató felé való kifizetésre (pl. busz, vonat, belépők), de ebben az esetben is a díjfizetési tranzakció az Ügyfél és a helyi szolgáltató között valósul meg.

Az Ügyfél a megállapodás szerinti módon (bankszámlára történő átutalással vagy készpénzzel) fizeti meg a Szolgáltatási díjnak a már befizetett előleggel csökkenetett összegét a Szolgáltató részére. A készpénzes fizetés a Szolgáltatás megvalósulását követően azonnal esedékes, a bankszámlára történő átutalásnak legkésőbb a következő napon meg kell történnie.

Egyes Szolgáltatások esetén a Szolgáltató kérheti a Szolgáltatási díj teljes összegének megfizetését a Szolgáltatás megvalósítása előtt. Erről, és a fizetés egyéb paramétereiről (díj, fizetési mód és határidő) az Ügyfelet a Szolgáltatás igénylése során tájékoztatja.

A Szolgáltató az Ügyfél részére a Szolgáltatás díjáról számlát állít ki, amelyet vagy a helyszínen átad, vagy a következő három munkanapon belül elküld az Ügyfél által közölt postai vagy elektronikus címre. Az Ügyfél a számla kiállításához szükséges adatokat megadja a Szolgáltatónak.

Ha a Szerződő Felek eszerint állapodtak meg, vagy egy nyilvánosan meghirdetett program esetén a Szolgáltatók a programon való részvételt ehhez kötik, akkor az Ügyfél a Szolgáltató részére a Szolgáltatásért előleget fizet.

Az előleg a szolgáltatás díjának egy bizonyos része, amelyet a Szolgáltató szab meg, vagy egyes esetekben a Szerződő Felek együttesen határoznak meg. A Szolgáltató határozza meg az előlegfizetés módját és határidejét, az Ügyfél az előleget a megadott határidőig a megadott módon megfizeti a Szolgáltató részére. Ha az előleg a megadott határidőig nem érkezik meg, a Szolgáltató az igényelt Szolgáltatást lemondhatja.

A Szolgáltatók meghirdetnek programcsomagokat is, melyekben többféle Szolgáltatás, vagy adott szolgáltatás-típushoz tartozó több program együttesen szerepel. A programcsomagok teljes díja előre (legkésőbb a programcsomag első programjának igénybevétele előtt) fizetendő. Ha egy programcsomag több alkalomra szóló programokat tartalmaz, amelyek több, nem egymás utáni napokon valósulnak meg, akkor a programcsomag előfizetésének tényét és az igénybevétel módját a Szolgáltató írásban rögzíti, és aláírásával hitelesíti, vagy pedig a Szerződő Felek külön szerződést kötnek.

A különböző Szolgáltatások díjai eltérőek. Az egyes Szolgáltatások díjára vonatkozóan az 1.6. fejezet tartalmaz további részleteket.

1.6. A különböző Szolgáltatások speciális szabályai

1.6.1. A túrákon való részvétel szabályai

A meghirdetett nyilvános túrákhoz az Ügyfél előzetes bejelentkezést követően csatlakozhat, ha részvételi szándékát a Honlapon az egyes túráknál megadott határidőig jelzi a Szolgáltatók felé. A túrák csak akkor indulnak, ha a résztvevők száma eléri az adott túrához a Honlapon megadott létszám alsó értékét. Ha egy túra a jelentkezők alacsony létszáma miatt nem indul, arról a Szolgáltató a jelentkezési határidőt követő napon értesíti a túrára bejelentkezett Ügyfelet. A nyilvános túrák résztvevőinek felső száma általában korlátozott, az egyes túráknál megadott maximális létszámnál nagyobb csoportok részvételéhez előzetes egyeztetés szükséges.

A Szolgáltatók vállalják a meghirdetett nyilvános túrákon kívüli, az Ügyfél kéréseinek megfelelő túra szervezését és vezetést is. Ennek helyszínét, időpontját és egyéb paramétereit a Szerződő Felek előre egyeztetik.

A túrákon önállóan csak nagykorú személyek vehetnek részt. Kiskorúak csak felnőtt (pl. szülő, rokon, tanár) kíséretében, a kísérő személy felelősségvállalása esetén csatlakozhatnak a túrához, vagy ha a gyermeket nem kíséri felnőtt, akkor a szülők írásbeli hozzájárulása szükséges. 10 éven aluli gyermekek kísérő személy nélkül egyáltalán nem vehetnek részt a túrákon. A kísérő felel az általa kísért gyermekek testi épségéért, ezen kívül a kísért gyermekek által más személyek egészségében vagy tárgyaiban esetlegesen okozott károkért is felelős.

Amennyiben a Szolgáltató (túravezető) előre meghatározta, akkor az Ügyfél a túrán köteles a túravezető által előírt felszerelést viselni. A túra során az Ügyfél a Szolgáltató (túravezető) túrára vonatkozó kéréseit és utasításait elfogadja és betartja, önmaga és a túrán részvevő más személyek testi épségét óvja, és mindent elkövet a balesetek és balesetveszélyes helyzetek elkerüléséért. A Szolgáltató (túravezető) kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a túravezető utasításainak megszegéséből származik.

Az Ügyfél teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Szolgáltató által vezetett túrákon – megismerve annak objektív veszélyeit – saját felelősségére vesz részt. A Szolgáltató a túrákat legjobb tudása, szakmai tapasztalatai és helyismerete alapján szervezi és vezeti, ennek ellenére előre nem látható körülmények (pl. időjárás, sérülések, balesetek, útlezárások, stb.) miatt előfordulhat, hogy a túra a tervezetthez képest másként alakul. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a túra programváltozásáért és az Ügyfél esetleges élményvesztéséért.

Az előre meghirdetett nyilvános túrákon való részvétel alapdíját a Szolgáltatók a Honlapon közzé teszik. Az alapdíjat az alábbi kedvezmények csökkentik (az egyes kedvezmények egymással nem vonhatók össze):

a) Csoport kedvezmény. Az együtt jelentkező résztvevők számára nyújtott kedvezmény. A kedvezmény mértéke a résztvevők számával együtt fokozatosan nő, tagonként 2 százalékkal. Így pl. 6 fős csoport esetén 10%, 11 fős csopor esetén 20%, a 16 fős csoport esetén 30%, míg 20 főnél több tagból álló csoport esetén egységesen 40%. Óvodai és iskolai csoportok, egészségügyi, közoktatási, szociális és kulturális intézmények, illetve egyes közhasznú szervezetek csoportjai (pl. a Magyar Természetjáró Szövetség tagszervezetei) részére a Szolgáltató egyedi ajánlatban további kedvezményt adhat.

b) Családi kedvezmény. A kedvezmény mértéke 2 családtag esetén 5%, a 3-4 tagú családok esetén 10%, az 5-6 tagú családok esetén 20%, a 7-10 tagú családok esetén 30%, a tíznél több taggal érkező családok esetén 40%. A családtagok között nagyszülők is lehetnek. Három éves kor alatti gyerekek számára a részvétel ingyenes. Az ingyenesen résztvevő gyermekek számát a program minimális létszámának ellenőrzésekor a Szolgáltatók nem veszik figyelembe.

c) Törzstag kedvezmény. A Szolgáltatók által vezetett túrákon rendszeresen részt vevő Ügyfelek számára nyújtott kedvezmény. Törzstag az, aki legalább két túrán már részt vett. A kedvezmény mértéke 20%. A Kisszékelyen állandó lakcímmel rendelkező helyi lakosok törzstagnak számítanak.

Az Ügyfél által megrendelt túrák részvételi díjára vonatkozóan az óránként 500 – 1500 Ft/fő közötti egységár az irányadó, de az Ügyfél igényei (pl. helyszín és időpont, külön kérések, csoportlétszám, stb.) alapján a megrendelt túrák egységárai ettől eltérhetnek (kisebbek és nagyobbak is lehetnek). Óvodai és iskolai csoportok, egészségügyi, közoktatási, szociális és kulturális intézmények, illetve egyes közhasznú szervezetek csoportjai (pl. a Magyar Természetjáró Szövetség tagszervezetei) részére a Szolgáltató kedvezményt adhat. A konkrét díjról a Szerződő Felek megállapodása dönt.

1.6.2. Az outdoor tréningeken való részvétel szabályai

Az outdoor tréningeken való részvételhez, amennyiben a Szolgáltatást igénylő Ügyfél egy csoportot (pl. szervezetet, iskolai osztály, tantestület, munkahelyi közösség, projektalapú csapat) képvisel, a szervezet írásos bemutatása szükséges. A bemutatásban az Ügyfél térjen ki többek között a közösség összetételére, létszámára, működési módjára, szerkezetére, a megoldandó problémákra, feladatokra. A tréning konkrét programját és egyéb jellemzőit (időtartam, foglalkozások száma, dátum, helyszín), valamint a Szolgáltatás díját és a fizetés módját a Szerződő Felek előzetes egyeztetés során alakítják ki.

Az outdoor tréningekre egyéni Ügyfelek is jelentkezhetnek, ebben az esetben a Szolgáltatáson való részvétel szabályai megegyeznek a pszichológiai foglalkozásokon való részvétel szabályaival (1.6.3. pont).

1.6.3. A pszichológiai foglalkozásokon való részvétel szabályai

A Szolgáltatás igénybevételének első lépése az Ügyfél általi kapcsolatfelvételt követően az előzetes konzultáció helyszínének és időpontjának megbeszélése. Az első konzultációra online módon is sor kerülhet. Az első konzultáció célja az Ügyfél (kliens) állapotának felmérése, a probléma körvonalazása, a lehetséges kimenetek megfogalmazása. Szükség esetén a Szolgáltató szakpszichológus vagy pszichiáter felkeresését javasolja az Ügyfélnek.

Az első konzultációs alkalmat követően a Szerződő felek (pszichológus és kliens) megegyeznek a konzultációs folyamat várható hosszáról (a további foglalkozások számáról), a konzultációk helyszínéről és időpontjáról, amit később szükség esetén közösen módosíthatnak az igényeknek megfelelően.

Az első konzultáció és minden további foglalkozás időtartama 50 perc. A Szolgáltatás díját a Szolgáltató a klienssel történt első konzultációt követően alakítja ki, amelynek összege általában 5000 és 8000 Ft közötti. Az első konzultáció díját a Szolgáltató a kliens kapcsolatfelvételekor közli.

Az Ügyfél (kliens) a konzultáció lemondását legkésőbb a konzultáció megkezdésének időpontja előtt 24 órával jelzi a Szolgáltatónak. Az elmaradt konzultáció lehetőség és igény szerint pótolható, a konzultációt végző pszichológussal való egyeztetés alapján. A 24 órán belüli lemondás esetén a kliens köteles megtéríteni a konzultáció díjának 50%-át a következő alkalommal. Ez alól a vis maior esetek képeznek kivételt (pl. baleset, váratlan betegség).

A Szolgáltató (pszichológus) kiemelt szakmaisággal, az általános szakmai szabályok és a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének betartásával jár el a Szolgáltatás igénybevételékor. A Szolgáltató minden esetben eleget tesz titoktartási kötelezettségének, és az Ügyfél adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban (3. rész) leírtak szerint kezeli.

Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Ügyfél esetén a Szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha az Ügyfél nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte be a 18. életévét, a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

1.6.4. A tematikus csoportfoglalkozásokon való részvétel szabályai

Az ide tartozó Szolgáltatásokat minden esetben megelőzi az Ügyfelekkel (mint leendő csoporttagokkal) történő előzetes konzultáció. Az előzetes konzultáció célja a leendő csoport tagjainak kiválasztása a csoport hatékony működésének kialakítása érdekében. Az előzetes konzultációra online módon is sor kerülhet.

Egy adott tematikus csoportfoglalkozáson belüli találkozások száma 5 és 10 közötti. Egy találkozás időtartama 4-6 óra. A tematikus csoportfoglalkozásokon résztvevő csoporttagok száma legfeljebb 16 fő. A foglalkozásokat minden esetben pszichológus vezeti.

1.6.5. A táborokban való részvétel szabályai

A táborokban való részvétel részletes szabályait a táborozókkal kötött Szerződés rögzíti.

1.7. A Szolgáltatások elmaradása

A Szolgáltatók a nyilvánosan meghirdetett programokat a jelentkezési határidőig indoklás nélkül lemondhatják. A jelentkezési határidőt követően (akár közvetlenül a program megkezdése előtt) akkor mondhatják le, ha a jelentkezők száma nem érte el az alsó határértéket, vagy ha a program megvalósítására objektív külső okok miatt nincs lehetőség (pl. kijárási tilalom, betegség), vagy ha a program sikeres és biztonságos megvalósításához hiányoznak a szükséges körülmények (pl. nem megfelelő az időjárás). A Szolgáltató a bejelentkezett Ügyfelet a program lemondásáról értesíti.

A program lemondása estén a Szolgáltatót semmiféle kötelezettség nem terheli az Ügyfél felé, még akkor sem, ha az Ügyfél a programon való részvétel érdekében más szolgáltatásokat is igénybe vett (pl. szállás), vagy bármilyen egyéb költsége keletkezett (pl. útiköltség).

Ha a meghirdetett programot a jelentkezések alapján a minimális létszám elérésének hiányában a Szolgáltató lemondja, azt a jelentkezési határidőt követő napon jelzi az Ügyfél felé. Ebben az esetben (amennyiben azt a program jellege lehetővé teszi) az Ügyfélnek lehetősége van az adott programon részt venni úgy, hogy a minimális résztvevői létszámhoz tartozó szolgáltatási díjat a többi résztvevővel együtt megfizeti a Szolgáltató részére. Az Ügyfél akár egyedüli jelentkezőként is jogosult a programon részt venni, ha a minimális résztvevői létszámhoz tartozó szolgáltatási díjat megfizeti.

Ha az igényelt Szolgáltatás az Ügyfél önhibáján kívüli objektív okok miatt nem valósult meg, akkor a Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett előleget az Ügyfélnek visszafizeti.

Ha az Ügyfél már kifizette az előleget, de a Szolgáltatás igénylését visszamondja, akkor a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el: a) ha az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatást annak kitűzött időpontja előtt legalább egy héttel, illetve nyilvánosan meghirdetett program esetén a jelentkezési határidő napjáig mondja vissza, akkor az előleget a Szolgáltató visszafizeti; b) ezt követően, ha a Szolgáltatás visszamondása annak kitűzött időpontja előtt legalább 48 órával történik, akkor a Szolgáltató az előleg 60%-át visszafizeti, vagy pedig (az Ügyfél választása szerint) az előleget nem fizeti vissza, de annak teljes összegét egy másik, fél éven belül igényelt Szolgáltatás díjába beszámolja; c) ha a Szolgáltatás visszamondása annak kitűzött időpontja előtti 48 órán belül történik, akkor a Szolgáltató az előleget nem fizeti vissza.2. A honlap használata


A Szolgáltatók kijelentik, hogy az általuk szerkesztett Honlap (www.jelenletatermeszetben.hu), annak elemei, és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltatók tulajdonát képezi. A Honlap használója a Szolgáltatók szerzői jogainak megsértése esetén felelősségre vonható, és kártérítésre kötelezhető.

A Honlapon szereplő írásos anyagok egészükben vagy részeikben más honlapokon vagy szerzői művekben csak a forrás megjelölésével idézhetők. A forrás megfelelő hivatkozása a Honlap címe (www.jelenletatermeszetben.hu), vagy egyes esetekben az adott szövegrésznél megadott eredeti forrás (pl. nyomtatott könyv, folyóiratcikk, stb.) hivatkozása.

A Honlapon szereplő képi dokumentumok (fényképek, térképek, ábrák, rajzok, grafikonok, stb.) más honlapokra csak a forrás megjelölésével másolhatók át. A forrás megfelelő hivatkozása a Honlap címe (www.jelenletatermeszetben.hu), vagy egyes esetekben az adott képnél megadott eredeti forrás hivatkozása.3. Adatkezelési tájékoztató


3.1. A tájékoztató tárgya

Az Adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy az adatkezelők, Horváthné Apró Etelka és dr. Horváth András Zsolt (a továbbiakban: Adatkezelők) miként használják fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjtenek és értékelnek ki honlapjuk, a www.jelenletatermeszetben.hu (a továbbiakban: Honlap) használóiról, az adatokat miként használják fel, bocsátják harmadik felek rendelkezésére, vagy dolgozzák fel bármilyen más módon.

Fogalom-meghatározások a GDPR alapján

Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja”. Adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés”. Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel”. Adatfeldolgozás: „a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet”. Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”. Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”. Érintett: „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy”. Adatvédelmi szempontból érintettnek minősül az, akivel kapcsolatban személyes adatokat tárolnak, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó).

3.2. Az Adatkezelők elérhetőségei

a) Adatkezelő neve: Horváthné Apró Etelka egyéni vállalkozó Telefonszáma: +36 30 3208324; e-mail címe: jelenletatermeszetben@gmail.hu

b) Adatkezelő neve: Dr. Horváth András Zsolt egyéni vállalkozó Telefonszáma: +36 30 4328244; e-mail címe: jelenletatermeszetben@gmail.hu

3.3. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A 3.2. pontban meghatározott adatkezelők az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a Szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

a) E-mailes kapcsolatfelvétel (megkeresés) során: A Felhasználó kezelt adatai: neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig vagy a kapcsolat lezárásáig.

b) Szolgáltatás igénybevétele során: A Felhasználó kezelt adatai: neve (vezetéknév, keresztnév), címe, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma). Adatkezelés célja: jelentkezés biztosítása, szerződés teljesítése. Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése. Adatkezelés időtartama: Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

c) Hírlevélre történő feliratkozás esetében: A Felhasználó kezelt adatai: neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. Adatkezelés célja: marketing célú megkeresések és tájékoztatók küldése az újabb programokról, a szolgáltatás színvonalának fenntartása. Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélról való leiratkozásig.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelők a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítják más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

Tárhelyszolgáltató

A Honlap tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi céget: Magyar Hosting Kft., cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-968314, adószám: 23495919-2-41. A Honlap a Magyar Hosting Kft. szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Cookie-k használata

A Honlapon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Goggle Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak, és ahhoz az Adatkezelők hozzáférhessenek.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Az Adatkezelők technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során az Adatkezelőkkel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Honlapon, és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelők rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan az Adatkezelők kötelesek az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és a Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül. A Felhasználó az alábbi információkról kérhet tájékoztatást: kezelt adatai, az adatkezelés célja, annak jogalapja, az adatkezelés időtartama, kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A Felhasználó kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja a kért információkat. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket az Adatkezelők felszámítják.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja, ennek megfelelően az Adatkezelők kötelesek 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

3.4. Felhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Felhasználó az alábbi jogaival élhet e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog: A Felhasználó bármikor jogosult az Adatkezelők által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítik a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: A Felhasználó jogosult az Adatkezelők által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie az Adatkezelőknek. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog: az Adatkezelők kötelesek korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatkezelők rendelkezésére álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit, abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog: a Felhasználó kérheti az Adatkezelők rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga: a Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat az Adatkezelők a rendszerükből törlik.

Az Adatkezelők az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálják, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, amelyről a kérelmezőt legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatják. Ha az Adatkezelők a Felhasználó kérelmét nem teljesítik, közlik a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

Jogérvényesítés

Amennyiben az Adatkezelők megsértettek valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítették a Felhasználó valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás az Adatkezelési Tájékoztató Honlapon való közzétételének napján lép hatályba.