Bemutatkozás

Munkatársak


Apró Etelka és Horváth András


Mindketten a természet közelségében nőttünk fel, és a természetben szerzett számos meghatározó élmény birtokában vonzalmunk a természetközeli életmódhoz mind a mai napig tart. Mindketten a Szegedi Egyetemen végeztük el a biológus és a biológia tanár szakot, de egyikünk elsősorban az ember élettana és lelki világa, míg másikunk főleg az ökológia és a természetvédelem irányába folytatta tanulmányait. Így lett egyikünk pszichológus, másikunk ökológus kutató, miközben tanári hivatásunkat is gyakoroltuk. Bár a pszichológia és az ökológia tudományterülete látszólag távol áll egymástól, tevékenységeink valójában nagyon sok szállal kapcsolódnak össze. Egyfelől azért, mert mindkettőnk küldetése a gyógyítás: egyrészt az emberek lelki egészségét, másrészt a természeti rendszerek egészségét szeretnénk jobbá tenni. Másfelől azért, mert mint a környezetpszichológiai kutatási eredmények mutatják, az egészséges lélek és az ember egészséges természeti környezete egymásra pozitív hatással van. Ahhoz, hogy az ember lelkileg egyensúlyban legyen, szüksége van a természeti környezetben eltöltött minőségi időre, és minél inkább természetközeli ez a környezet, annál nagyobb esélye van harmóniában élni. Ahhoz pedig, hogy az ember által mára már nagymértékben tönkretett természeti környezet ismét helyre tudjon állni, szükség van az egészséges emberi lélekre. Ha sikerül saját lelki egészségünk és a természeti rendszerek egészségét egyaránt egy kicsit jobbá tenni, akkor egy önmagát erősítő, pozitív folyamat indulhat el. Legyen részese ennek Ön is, és ha segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!


Apró Etelka


Apró Etelka pszichológus


Hiszek abban, hogy az ember legfontosabb életfeladata az, hogy másoknak segítsen. Nagy kihívást jelent számomra az ember megismerése és viselkedésének megértése. Pszichológusként tudom, hogy lelki egészségünk elsősorban a bennünket körülvevő emberi kapcsolatok minőségétől függ, ugyanakkor biológusként tudom, hogy az ember nem értelmezhető az őt körülvevő fizikai és természeti környezet nélkül. Elsősorban biológiai lények vagyunk és hordozzuk magunkban az évezredek során a természetben való tartózkodás következtében kialakult, az egészséges működésünkhöz elengedhetetlen szükségleteket. Az ember alapvető igénye, hogy újra és újra visszatérjen a természetes környezetbe, ahol olyan mentális egyensúlyteremtő, regenerációs folyamatok aktivizálódnak, amelyek a lelki egészség szempontjából nélkülözhetetlenek. Gyermekkorban a fejlődő idegrendszernek találkoznia kell azokkal a kulcsingerekkel, amelyek csak természeti környezetben találhatók. Munkám során a hozzám forduló gyerekeket, családokat ezzel a szemlélettel igyekszem támogatni. A hagyományos pszichológiai megsegítés kibővül azzal, hogy a foglalkozások jelentős része a természetben zajlik.


Végzettségek

 • Pszichológus, személyiség- és klinikai pszichológiai szakirány (Szegedi Tudományegyetem, 2007).
 • Biológia szakos középiskolai tanár (Szegedi Tudományegyetem, 2000).
 • Biológus, neurobiológiai szakirány (Szegedi Tudományegyetem, 2000).

Apró Etelka


Továbbképzések

 • Tanácsadó szakpszichológus képzés (ELTE, 2021–).
 • Sajátélményű önismereti pszichodráma csoport (Magyar Pszichodráma Egyesület, 280 óra, 2018-2020).
 • Asszertív kommunikációs tréning (Semmelweis Egyetem Budapest, Klinikai Pszichológia Tanszék, 2020).
 • Konfliktuskezelési technikák és a mediáció gyakorlata a közoktatási intézményekben.
 • Mediáció az iskolai agresszió kezelésében.
 • Tanulási zavarok, valamint a magatartás és viselkedészavarok kialakulásának megértése, tüneteik hatékony felismerése és megelőzése, valamint a kialakult nehézségek sikeres kezelése, megoldása.
 • Csapatépítés.
 • Helyi mentálhigiénés szakmaközi együttműködés a gyerekek lelki egészségéért.
 • A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása.
 • A Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – A Komplex alapprogram koncepciója, alapelvei, pedagógiai modellje.
 • ELTE Iskolapszichológiai Módszertani Bázis rendezvényei.
 • Iskolapszichológiai Koordinációs megbeszélések, szupervízió (havonta).

foglalkozások iskolásoknak


Munkahelyek

 • Óvoda- és iskolapszichológus, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, Simontornya (2009–).
 • Pedagógiai Szakszolgálat, Tamási (2019–).
 • Főiskolai tanársegéd, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác (2008-1013): Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó, óvodapedagógus, tanító és szociálpedagógus szakos hallgatók oktatása, szakmai vezetése.
 • Önkéntes pszichológiai gyakorlat: Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ Rehabilitációs Osztálya, 2005-2006, 18 hónap.
 • Egyetemi ösztöndíj: Groningeni Állami Egyetem (Hollandia), 1999, fél év.

Egyesületi tagság

 • Magyar Pszichológiai Társaság, 2005-től.


Apró Etelka, tudatos jelenlét


Ismeretterjesztő előadások (néhány kiemelt témakör)

 • Nevelési problémák óvodáskorban, a kisgyermek pszichológiai fejlődése.
 • Serdülők problémái, segítségnyújtás serdülőknek és szüleiknek.
 • A média hatásai gyermekeink személyiségfejlődésére.
 • Szorongó gyermek az iskolában.
 • Kábítószerek, használat, következmények.
 • Agresszivitás.
 • Kiégésről pedagógusoknak.
 • Magatartás problémák, viselkedészavarok.
 • A játék és a mese szerepe a gyerekek fejlődésében.
 • Pályaorientáció.


gyermeknevelési problémákDr. Horváth András


Horváth András ökológus


Életutamat a természetben megélt sok-sok gyermekkori kaland, később a társakkal együtt megtett több ezer kilométernyi gyalogos túraút élménye, az oktató- és kutatómunkával együtt járó több ezer terepen töltött munkanap, varázslatos hazai és európai tájak megismerése, a növénytermesztés és háziállat-tartás mindennapos gyakorlata, és nem utolsó sorban feleségemmel és gyermekeimmel való együttélés formálja. Több évtizedes kutatói és tanári pályám során alkalmam volt meglátni a természet sokoldalú szépségét, felfedezni a természeti rendszerek működési elveit, esetenként megélni a táj és a benne élő ember összhangját, megtapasztalni azt, hogy a legtöbb ember, és főleg a gyerekek számára mennyire meghatározóak a természettel kapcsolatos pozitív élmények. Mindezek során meggyőződésemmé vált, hogy a természet és az emberi élet harmóniája mélyen összefonódik egymással. Ennek a tapasztalatnak és tudásnak az átadását tekintem egyik legfontosabb feladatomnak.


Tudományos fokozat

 • PhD, biológiatudomány (Szegedi Tudományegyetem, 2001).

Végzettségek

 • Biológus, ökológiai szakirány (Szegedi Tudományegyetem, 1993).
 • Biológia szakos középiskolai tanár (Szegedi Tudományegyetem, 1993).

Horváth András, túravezetés


Továbbképzések, tanulmányutak

 • Pedagógiai továbbképzések többek között az alábbi témakörökben: projekt-alapú oktatás, pályaválasztás támogatása, vándortábor-vezető, tehetséggondozás, szabadtéri tevékenységek és komplex tanulásszervezési formák.
 • Ökológiai terepi tanulmányutak 22 európai országban.
 • Ösztöndíj az European Postgraduate Programme in Ecotechnie keretében (University of Jena, 1998).
 • Ösztöndíj az European Postgraduate Programme in Ecotechnie keretében (University of Huddersfield, 1993).

Munkahelyek

 • Középiskolai tanár, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, Simontornya (2011–).
 • Címzetes egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllő (2010).
 • Tudományos munkatárs, MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete (2003-2017).
 • Tanársegéd, tudományos segédmunkatárs, majd adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék (1993-2003).

vándortábor a Mátrában


Kutatási tapasztalatok

 • Ökológiai és természetvédelmi kutatás: alapkutatási, kutatás-fejlesztési és innovációs projektek vezetése.
 • Kutatási területek: növénytársulástan, vegetációkutatás, természetvédelmi ökológia, tájökológia, biodiverzitás-monitorozás (publikációs lista).
 • Természetvédelmi állapotfelmérések, élőhelytérképezési munkák.
 • Részvétel környezeti hatástanulmányok készítésében.

Oktatási tapasztalatok

 • Egyetemi előadások, szemináriumok, gyakorlatok és terepgyakorlatok.
 • Gimnáziumi és általános iskolai biológia tanórák, különböző szakkörök, tanulmányi kirándulások, táborok (vándortábor, természetismereti tábor, túratábor).
 • Több száz természetjáró túra vezetése gyerekek, fiatalok és felnőttek számára.
 • Csapatépítő outdoor foglalkozások iskolai osztályoknak.
 • Ismeretterjesztő kiadványok (könyv, túravezető füzet, terepi munkafüzet), ismeretterjesztő előadások.
 • Az oktató-nevelő munkában támogatom a gyerekek pozitív környezeti attitűdjének, környezettudatosságának, ökológiai identitásának és természeti intelligenciájának fejlődését. Alkalmazom az élménypedagógia (tapasztalati tanulás), a szabadtéri nevelés és a kalandpedagógia módszereit.

élménypedagógia


Egyéb szakmai tapasztalatok

 • Önkéntes kulturális örökségvédelmi tevékenység önkormányzatok és civil szervezetek részére (helyi értéktár, helyi természetvédelmi terület, Natúrpark).
 • Közreműködés a kisszékelyi Négyszögletű Kerek Erdő tanösvény létrehozásában a tematika és az útvonalak tervezésével, illetve az információs anyagok összeállításával.
 • Természet- és környezetbarát gazdálkodási módszerek alkalmazása saját biogazdaságban (vegyszer­mentesség, tájfajta növények, extenzíven tartható állatfajok, talajéltetés).

kézi aratás Kisszékelyben